2012-YGS/LYS’de AOBP Katsayı Ayrımı Kalktı


Eğitim Danışmanı Oktay Aydın yazdı.

YGS/LYS ham puanlarına katılarak yerleştirme (Y) puanı elde edilmesinde kullanılan Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı -AOBP’de uygulanan, farklı lise tür ve alanlarına göre katsayı uygulaması 2012 YGS/LYS’den itibaren uygulanmayacak.
Her YGS/LYS adayının okul diploma puanı ve okulunun YGS puan ortalamalarına göre elde ettiği100-500 aralığındaki AOBP’ler,
Genel liseliler kendi alanlarında tercih yaptığında 0,15 ile;
Genel ve meslek liseliler kendi alanları dışında tercih yaptığında 0,12 ile; 
Meslek liseliler kendi mesleki alanlarında tercih yaptığında 0,21 ile çarpılarak ham YGS ve LYS puanlarına katılıyor ve Y-YGS ve Y-LYS puanları elde ediliyordu.

Yani AOBP’den,
Genel liseliler kendi alanlarında tercih yaptığında 15 ile 75;
Genel ve meslek liseliler kendi alanları dışında tercih yaptığında 12 ile 60; 
Meslek liseliler kendi mesleki alanlarında tercih yaptığında 21 ile 105 arasında ek puan elde ediyordu.

2012-YGS/LYS’den itibaren ise,
Lise türü ve alanlarına bakılmaksızın tüm adayların AOBP’si 0,12 ile çarpılacak.
Bu durumda AOBP’den tüm adaylar, genel liseliler ister kendi alanlarında isterse kendi alanları dışında tercih yapsın 12 ile 60 aralığında ek puan alabilecek.
Meslek liseliler de yine tüm tercihler için, (kendi mesleki alanları hariç) 12 ile 60 aralığında ek puan alabilecek.
Meslek liseliler, kendi mesleki alanları tercihleri için AOBP 0,18 ile çarpılacak. Yani 18 ile 90 aralığında ek puan alabilecek.
Anadolu Öğretmen liseliler de yine tüm tercihler için, (öğretmenlik alanları hariç) 12 ile 60 aralığında ek puan alabilecek.
Anadolu Öğretmen liseliler, öğretmenlik alanları tercihleri için AOBP 0,18 ile çarpılacak. Yani 18 ile 90 aralığında ek puan alabilecek.

2012-YGS/LYS’de AOBP Katsayı Ayrımı ne Getiriyor Ne Götürüyor?

Genel liselerden mezun olan adaylardan kendi alanları dışında tercih yapmak isteyenler 15-75 aralığı yerine 12-60 aralığında puan alıyorlar ve 15 puan yakın kayıpları oluyordu. Bu olumsuzluk ortadan kalkmış oldu.
Yani Fen Bilimleri alanından mezun (ya da Fen ağırlıklı dersleri seçerek mezun) olan adaylar MF dışında TM-TS ve DİL alanından da AOBP açısından puan kaybına uğramdan tercih yapabilecekler.
En çok Fen alanı mezunlarının Hukuk ve Siyaset Bilimi bölümlerine ve MF öğretmenlik bölümlerine yönelmesini bekliyorum.
Yani Türkçe-Matematik alanından mezun (ya da Türkçe-Matematik ağırlıklı dersleri seçerek mezun) olan adaylar TM dışında MF-TS ve DİL alanından da AOBP açısından puan kaybına uğramdan tercih yapabilecekler.
En çok TM alanı mezunlarının Gazetecilik, Sinema-Televizyon ve İletişim bölümlerine ve TM öğretmenlik bölümlerine yönelmesini bekliyorum.
Yani Sosyal Bilimler alanından mezun (ya da Sosyal Bilimler ağırlıklı dersleri seçerek mezun) olan adaylar TS dışında MF-TM ve DİL alanından da AOBP açısından puan kaybına uğramdan tercih yapabilecekler.
En çok Sosyal Bilimler alanı mezunlarının Mütercim-Tercümanlık bölümlerine ve TS öğretmenlik bölümlerine yönelmesini bekliyorum.
Yani Yabancı Dil alanından mezun (ya da Yabancı Dil ağırlıklı dersleri seçerek mezun) olan adaylar DİL dışında MF-TM ve TS alanından da AOBP açısından puan kaybına uğramdan tercih yapabilecekler.
En çok DİL alanı mezunlarının Reklamcılık, Gazetecilik, Sinema-Televizyon ve İletişim bölümlerine ve DİL öğretmenlik bölümlerine yönelmesini bekliyorum.
Meslek Lisesi mezunu adaylar YGS puanı ile alan bölümler dışında da MF-TM-TS ve DİL alanından da AOBP açısından puan kaybına uğramadan tercih yapabilecekler.
En çok Meslek lisesi mezunlarının Hukuk, siyaset Bilimi, İşletme, Ekonomi, Gazetecilik, Sinema-Televizyon ve İletişim bölümlerine yönelmesini bekliyorum.
Teknoloji Fakültelerinde meslek liseliler için ayrılan MTOK kontenjanlarının durumu ise henüz net değil.


Sayılarla anlatacak olursak;

76.050 MF’de, 143.355 TS’de, 185.414 TM’de, 13.257 de DİL’de tercih hakkı kazanan toplam 418.076 meslek liseli daha önceden 15 puana yakın AOBP kaybıyla tercih edebildiği lisans bölümlerini yeni sistemde hiç puan kaybı olmaksızın tercih edebilecek.
TM puanı 180 ve üstü olan 300 bine yakın Fen mezunları ise Hukuk ve benzeri bölümlerde daha önceden 15 puana yakın AOBP kaybıyla tercih edebildiği lisans bölümlerini yeni sistemde hiç puan kaybı olmaksızın tercih edebilecek.
270 bine yakın TM mezunları da TS tercihinde daha önceden 15 puana yakın AOBP kaybıyla tercih edebildiği lisans bölümlerini yeni sistemde hiç puan kaybı olmaksızın tercih edebilecek.
Yine 270 bine yakın Sosyal alan mezunu TM’de, ve 2 bine yakın aday Dil tercihlerinde daha önceden 15 puana yakın AOBP kaybıyla tercih edebildiği lisans bölümlerini yeni sistemde hiç puan kaybı olmaksızın tercih edebilecek.

Yeni sistemde kendi tercih alanlarını alan dışı adaylara kaptırmak istemeyen adayların, YGS’de çapraz test dediğimiz kendi alanı dışında kalan testlere daha çok yönelmesi gerekecek.
Yani TM mezunları Hukuk bölümlerini Fen mezunlarına kaptırmamak için YGS’de yer alan 40 fen bilimleri testine, TS mezunları da iletişim bölümlerini TM mezunlarına bırakmamak için 40 Matematik ve 40 Fen Bilimleri testlerine yönelmeleri gerekecek.