2011 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Adayların Yükseköğretim Programlarına İlişkin Tercihleri


Bu  çalışma 2011 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)  Merkezi  Yerleştirmede adayların tercihleri ve  yerleşenlerin  başarı sıraları hakkında bilgiler içermektedir.  Bu bilgiler yükseköğretim programları,  fakülte, yüksekokul, üniversite,  üniversite  grupları (devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri, K.K.T.C ve  yurtdışındaki üniversiteler) ve üniversiteler toplamı şeklinde verilmiştir. Bu çalışma ışığında 2011 ÖSYS Merkezi  Yerleştirme döneminde adayların yükseköğretim programlarını tercih etme  öncelikleri ve  yükseköğretim programlarına yerleşen adayların başarı sıralarına ilişkin değerlendirmeler yapılabilir.Bu kitapta sunulan bilgilerin, üniversiteler ve yükseköğretim programları arasında bazı karşılaştırmalar yapmada kullanılabileceği düşünülmektedir. Bu tür karşılaştırmalarla, yükseköğretim programlarının hangi başarı sırasındaki adaylar tarafından tercih edildiği, bu programları kaçıncı tercihlerinde isteyen adayların yerleştirildikleri, bu  programlara yerleştirilen adayların başarı sıraları gibi konulara ışık tutulabilecektir. Önsöz

 Açıklamalar

 Bölüm 1 - Üniversite Grupları ve Üniversiteler Toplamı (normal yerleştirme dönemi) 
 Bölüm 1 - Üniversite Grupları ve Üniversiteler Toplamı (normal yerleştirme dönemi)

 Bölüm 2 - Üniversiteler (normal yerleştirme dönemi) 
 Bölüm 2 - Üniversiteler (normal yerleştirme dönemi)

 Bölüm 3 - Fakülte ve Yüksekokullar (normal yerleştirme dönemi)
 
Bölüm 3 - Fakülte ve Yüksekokullar (normal yerleştirme dönemi)

 Bölüm 4 - Yükseköğretim Programları (normal yerleştirme dönemi)
 
Bölüm 4 - Yükseköğretim Programları (normal yerleştirme dönemi)

Bilgiler ÖSYM  İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın  Dokümantasyon ve Arşiv Müdürlüğü’nün,  Dokümantasyon ve Yayın Birimi’nde derlenip, yayına hazırlanmıştır. Bu kitapçıktaki bilgilerin, üniversitelere, araştırmacılara, ÖSYS adaylarına ve diğer ilgilenenlere yararlı olmasını diliyorum
Prof. Dr.  Ali Demir
ÖSYM Başkan