Anadolu Üniversitesi'nden İkinci Üniversite Atağı

Aslında Anadolu Üniversitesi sınavsız ikinci üniversite imkanını uzun zamandır sunuyor. Fakat bu sene hem televizyon hem de diğer yayın organlarında yaptığı tanıtımlar ile atağa geçtiler. Bunda ÖSYS tercihleri ile AÖF'ye kaydolan öğrenci sayısındaki azalmanın etkisinin büyük olduğunu düşünüyorum Son 5 yılda AÖF'ye ÖSYS ile yerleşen öğrenci sayısı 400 binlerden 200 binin altına düştüğünü ÖSYM raporlarında görebiliyoruz. (Raporlar için bakınız.)

Neyse analizi bırakıp konumuza dönelim. İkinci üniversite okumak isteyeler için gerekli bilgiler aşağıdadır. Ben de ikinci üniversite olarak ön lisans (2 yıllık )Tarım bölümünü okumayı düşünüyorum, emeklilik projesi olarak.

Konuya girmeden kısa not: İkinci üniversite olduğu için harç paralı biraz farklı olabiliyor. İş hayatına atılmış olanlar için sorun olmayabilir ancak zaten bir iş bulamadığı için ikinci üniversite okumak isteyenler için yüksek olduğu kanaatindeyim. Bir düzenleme iyi olurdu.Tüm Üniversite Öğrencilerine ve Mezunlarına Sınavsız İkinci Üniversite Olanağı
Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile iki veya dört yıllık örgün yükseköğretim bölümlerinde kayıtlı öğrenciler, açıköğretim sistemi ile yürütülmekte olan kontenjan sınırlaması olmayan ve okudukları veya mezun oldukları programlardan farklı olmak kaydıyla açıköğretim sistemiyle öğretim yapan Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine İkinci Üniversite kapsamında başvuru yapabilirler.
Örgün öğretim ile birlikte açıköğretim programına kaydolacak erkek öğrencilerin askerlik işlemleri, örgün öğretimdeki statülerine göre yapılır. Bu durumdaki öğrencilerin açıköğretim programlarına kaydolmaları, askerlik işlemleri ile ilgili herhangi bir hak sağlamaz. Açıköğretim programlarına kayıt yaptırdıktan sonra örgün öğretimden kaydını sildiren öğrenciler bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla askerlik işlemleri dâhil tüm öğrencilik hizmetinden yararlanırlar.
Yukarıdaki koşullarda açıköğretim programlarına kaydolan örgün öğretim öğrencileri veya mezunları, örgün öğretimden açıköğretime veya açıköğretimden örgün öğretime ders transferi veya kredi saydırma işlemi yaptıramaz.
Örgün öğretimin herhangi bir programına yerleştirilmiş olan adaylar, yukarıdaki koşullara uymak suretiyle, aynı öğretim yılında kendi alanları dışındaki bir açıköğretim programına kayıt yaptırabilirler.
ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde okuyan öğrenciler de yukarıdaki olanaklardan aynen yararlanırlar.
Üniversitelerin yaptığı yabancı uyruklu öğrenci seçme sınavı ile Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilen yabancı uyruklu öğrenciler de başvuruda bulunabilirler.
Uyruğundan biri T.C. olup yurt dışı yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi alanlar da başvurabilirler.
Yurt dışında bir yükseköğretim kurumunda hâlen kayıtlı olan öğrenciler ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptıramazlar.
Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar yukarıdaki koşullarda İkinci Üniversite için başvurup kayıt yaptırabilirler.
Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olamayan (kaydı silinen), herhangi bir örgün yükseköğretim programında kaydı bulunmayan ve halen açıköğretim programlarında okumakta olanlar yukarıdaki olanaklardan yararlanamazlar.
Bir yükseköğretim programından mezun olan veya halen bir örgün yükseköğretim programında okuyanlardan açıköğretimin bir programına kayıt yaptıranlar, askerlik işlemleri hariç açıköğretimdeki tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.
Yukarıdaki koşullara uyan lisans veya ön lisans mezunu veya kayıtlı öğrenciler İkinci Üniversite kayıt türünden yararlanabilirler. Adayların kayıtları “İnternet Başvuru”ve “AÖF Bürolarından Kayıt” olmak üzere iki aşamalı yapılmaktadır. İnternet başvuru ve kayıt tarihleri basında, AÖF bürolarında ve http://www.anadolu.edu.tr adresindeki “Açıköğretim” kısmında duyurulacaktır.

Anadolu Üniversitesinin merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri olmak üzere üç fakültesi bulunmaktadır. Açıköğretim Fakültesinde yıllık mutlak sistem ve dönemlik-kredili sistem olmak üzere iki tür eğitim-öğretim yapılmaktadır. İktisat ve İşletme Fakültelerinde ise yıllık mutlak sistemde eğitim-öğretim yapılmaktadır.
Dönemlik-kredili sistemdeki bölüm-programların İkinci Üniversite kayıt tarihleri ile yıllık mutlak sistemdeki bölüm-programların İkinci Üniversite kayıt tarihleri farklılık göstermektedir. Aşağıda bölüm-programlara göre internet başvuru ve kayıt tarihleri aşağıda verilmiştir.
İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptırılabilecek dönemlik-kredili sistemde eğitim-öğretim yapan Açıköğretim Fakültesi lisans programı
 • Felsefe
Lisans programının birinci sınıfına veya
İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptırılabilecek dönemlik-kredili sistemde eğitim-öğretim yapan Açıköğretim Fakültesi önlisans programları,
 • Adalet
 • Çağrı Merkezi Hizmetleri
 • Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
 • Tarım
Ön lisans programlarının birinci sınıfına kayıt yaptırabilirler.2011-2012 öğretim yılı dönemlik-kredili sistemde eğitim-öğretim yapan fakültelerin planlanan internet başvuru ve kayıt tarihleri aşağıda verilmiştir. 
İnternet Başvuru Tarihi
 17 Ekim 2011 – 27 Ekim 2011
AÖF Bürosundan Kayıt Tarihi  
 17 Ekim 2011 – 25 Ekim 2011
AÖF Bürosundan Mazeretli Kayıt Tarihi  
 26 - 27 Ekim 2011


Adaylar, http://kayit.anadolu.edu.tr adresinde “İkinci Üniversite” linkini tıklayarak internet başvurularını yapabilirler. (Site internet başvuru tarihleri içerisinde aktif hale getirilecektir.)

İnternet sitesinden başvuru yapmak, yazıcıdan döküm almak ve bankaya gerekli ücreti yatırmak kayıt için yeterli değildir. Kayıt kılavuzunda açıklanan tüm kayıt belgelerini, kayıt süresi içerisinde mutlaka AÖF bürosuna teslim etmeniz, Öğrenci Bilgi Formunu onaylatarak geri almanız gerekmektedir. Aksi takdirde kaydınız yapılmaz.

İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptırılabilecek yıllık merkezi sistemde eğitim-öğretim yapan İktisat ve İşletme Fakülteleri lisans programları,
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, (İktisat Fakültesi)
 • İktisat, (İktisat Fakültesi)
 • Kamu Yönetimi, (İktisat Fakültesi)
 • Maliye, (İktisat Fakültesi)
 • Uluslararası İlişkiler, (İktisat Fakültesi)
 • İşletme, (İşletme Fakültesi)
 • Konaklama İşletmeciliği, (İşletme Fakültesi) *
Lisans programlarının birinci sınıfına veya 

İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptırılabilecek yıllık merkezi sistemde eğitim-öğretim yapan Açıköğretim Fakültesi önlisans programları,
 • Bankacılık ve Sigortacılık,
 • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı,
 • Dış Ticaret,
 • Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım,
 • Emlak ve Emlak Yönetimi,
 • Ev İdaresi,
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım,
 • İnsan Kaynakları Yönetimi,
 • İşletme Yönetimi,
 • Kültürel Miras ve Turizm,
 • Lojistik,
 • Marka İletişimi,
 • Medya ve İletişim,
 • Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası,
 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları,
 • Özel Güvenlik ve Koruma, **
 • Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi,
 • Radyo ve Televizyon Programcılığı,
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği,
 • Sosyal Bilimler,
 • Spor Yönetimi,
 • Turizm Otel İşletmeciliği *
 • Yerel Yönetimler,
Ön lisans programlarının birinci sınıfına kayıt yaptırabilirler.
* Bu programa alınacak öğrenciler 3 ay süreli zorunlu staj yapacaklardır.
** Özel Güvenlik ve Koruma Ön Lisans Programına kayıt yaptıracak adaylar tam teşekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını, erkek adayların 1.75m’den, bayan adayların 1.65m’den kısa olmadığını belgeleyen yeni tarihli heyet raporu ile sabıka kayıtlarının olmadığını gösteren belgelerini kayıt için AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir.
İkinci Üniversite ile ilgili her türlü bilgiyi http://www.anadolu.edu.tr adresinde  “Açıköğretim” bölümünden takip edebilirsiniz.

2011-2012 öğretim yılı yıllık merkezi sistemde eğitim-öğretim yapan fakültelerin planlanan internet başvuru ve kayıt tarihleri aşağıda verilmiştir.
İnternet Başvuru Tarihi
 31 Ekim 2011 – 25 Kasım 2011
AÖF Bürosundan Kayıt Tarihi  
 31 Ekim 2011 - 23 Kasım 2011
AÖF Bürosundan Mazeretli Kayıt Tarihi  
 24 - 25 Kasım 2011
Adaylar, http://aofkayit.anadolu.edu.tr adresinde “İkinci Üniversite” linkini tıklayarak internet başvurularını yapabilirler. (Site internet başvuru tarihleri içerisinde aktif hale getirilecektir.)

İnternet sitesinden başvuru yapmak, yazıcıdan döküm almak ve bankaya gerekli ücreti yatırmak kayıt için yeterli değildir. Kayıt kılavuzunda açıklanan tüm kayıt belgelerini, kayıt süresi içerisinde mutlaka AÖF bürosuna teslim etmeniz, Öğrenci Bilgi Formunu onaylatarak geri almanız gerekmektedir. Aksi takdirde kaydınız yapılmaz.