ALES'e Girecekler İçin TüyolarALES'e Girecekler İçin Alan Dağılımı;
Sözelciler: Söz1, Söz2 ve Say1 çözecek.
Eşit Ağırlıkçılar: Say1, Say2, Söz1 çözecek.
Sayısalcılar: Say1, Say2, Söz1 çözecek.

200 soruyu çözmek için kendinizi yormayın, çünkü alan dışı soru çözdüğünüzde daha fazla puan alamıyorsunuz. Sadece farklı puan türlerin puanlarınız hesaplanır.Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.


Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:
Ales Hesap

ALES : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
AP : Adayın ağırlıklı puanı
X : Ağırlıklı puanların ortalaması
S : Ağırlıklı puanların standart sapması
B : Ağırlıklı puanların en büyüğü