ÖSYS : Okul Birincilerinin Tercihleri

2010-2011 öğretim yılında okul birincisi olanlar için ayrılan kontenjanlar Tablo 3B ve Tablo 4′ün 6 numaralı sütununda gösterilmiştir. Bir programın öngördüğü okul türü, yaş, cinsiyet, sağlık gibi tüm koşullar okul birincileri için de aynen geçerlidir.

YGS/LYS’lerde başarılı olan okul birincileri, genel kontenjan ve okul birincileri kontenjanı göz önünde tutularak merkezî yerleştirme ile yerleştirme puanlarının elverdiği en üst tercihlerine yerleştirileceklerdir.

Okul birincileri için ayrılan kontenjanlar sınırlıdır. Bu nedenle tercihlerinin tümünü çok istenen yükseköğretim programları arasından yapan okul birincileri, puanları yeterince yüksek değilse hiçbir programa kayıt hakkı kazanamayabilirler. Önceki yıllarda istatistiklere bakıldığında kendi puanının 30-40 puan üstüne yerleşen okul birincileri olduğu gibi, hiçbir yere yerleşemeyen okul birincilerinin sayısı da oldukça fazladır. Dolayısıyla bu sene mevcut 30 tercih hakkımız da bulunduğundan okul birincilerine tercih yaparken kendi puanların üzerinde fazla programlara yer verebiliriz. Ancak listenin sonuna doğru okul birincisi olmayan bir öğrenciye yapılan tercih listesi gibi, öğrencinin girebileceği son programa da listede yer ermek gerekir.