OGES: Sıkça Sorulan Sorular

Soru 1-Anadolu liseleri arasındaki öğrenci nakilleri nasıl yapılmaktadır?
Cevap 1
Nakil talebinde bulunan öğrenci veya veli, (Nakil gidebileceği okuldaki devam edeceği sınıfa ait açık kontenjanı ve en düşük taban puanını https://e-okul.meb.gov.tr/OrtaOgretim/OKL/OOK06006.aspx adresinden öğrenip nakil şartlarına uygun okulu tespit ettikten sonra) öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne müracaat ederek nakil talebini bildirecektir. Okul müdürlüğü elektronik ortamda nakil talebini girerek gidilecek okulu belirtecektir. Bu işlem yapılırken nakil şartları uygun değilse sistem nakil talebini kabul etmeyecektir. Nakil şartları uygunsa karşı taraftaki okul müdürlüğünce haftanın son iş günü olan Cuma günü başvuruları değerlendirerek uygun olan öğrenci nakillerini elektronik ortamda onaylayacak ve nakil işlemi gerçekleşmiş olacaktır.


Soru 2- Anadolu liselerinde öğrenim görürken yurt dışına gidip tekrar dönen öğrencilerin Anadolu liselerine nakilleri nasıl değerlendirilir?
Cevap 2
Anadolu lisesinde okumaktayken yurtdışına giden ve geri geldiğinde tekrar anadolu lisesinde devam etmek isteyen öğrenciler için öğrenim belgesiyle kayıt yaptırmak istenilen ildeki, il milli eğitim müdürlüğüne başvurulmalıdır. Milli eğitim müdürlüğünce verilen denklik belgesine göre öğrencinin ayrıldığı okulda sınıf düzeyinde boş kontenjan varsa ve puanı yetiyorsa aynı okula kayıt yaptırabilir. Diğer durumlarda kayıt yaptıracağı okul, il milli eğitim müdürlüğünce puan ve kontenjana göre belirlenir.

Soru 3- 18.12.2004 tarihinden sonra yurt dışına giden ve yurt dışında bir ortaöğretim kurumuna devam ederken yurda dönen öğrencilerin nakilleri Anadolu liselerine yapılabilir mi?
Cevap 3
Anadolu Liseleri Yönetmeliğinin Geçici 2’nci maddesine göre; 18.12.2004 tarihinden sonra yurt dışına giden ve yurt dışında herhangi bir ortaöğretim kurumunda okuyan öğrencilerin Anadolu liselerine kaydı yapılmamaktadır.

Soru 4- Okulun genel başarı ortalaması sınav sonuçlarına yansıyacak mı?
Cevap 4
Okulun genel başarı ortalaması SBS sonuçlarına yansımayacaktır. SBS o yılın müfredatına dayandırılarak yapılan öğrencinin seviyesini ölçen bir sınavdır.

Soru 5- İlköğrenimlerini yurtdışında okuyup sınava girip Anadolu liselerine yerleşen öğrenciler yerleştiği yıl ya da ara dönemlerde yurt dışına giderse kayıt dondurma-yurt dışındaki okula nakil işlemleri nasıl olur?
Cevap 5
Yurt dışındaki bir ilköğretimde okurken sınava girip Anadolu liselerini kazanan öğrenciler kayıtlarını yaptırdıktan sonra okullarından alacakları öğrenim belgesi ile yurt dışındaki bir okula gidebilirler. Tekrar yurda döndüklerinde getirecekleri öğrenim belgelerinin denkliğini yaptırmak suretiyle belirtilen sınıfa devam edebileceklerdir. Kayıt dondurma gibi bir durum söz konusu değildir.

Soru 6- Yurtdışında öğrenimlerini sürdürürken bir süre sonra yurda dönen öğrencilerin denklik işlemleri nasıl olmaktadır? Hangi belgeler istenmektedir?
Cevap 6
Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler ya yurt dışındaki eğitim ataşeliklerine ya da Türkiye’de ikamet edecekleri ildeki milli eğitim müdürlüklerine başvuru formu ile müracaat ederek, Denklik Yönetmeliğinin 6’ncı maddesine göre ilköğretim seviyesindeki okullarda okuyanlar okullarından getirdikleri son yıla ait karne veya ayrılma belgesi, ortaöğretim okullarında okuyanlar son iki yıla ait karne veya ayrılma belgesi ya da ilköğretim diploması ile denklik yaptırarak belirtilen sınıflara devam edebileceklerdir.

Soru 7- Yurtdışında Bakanlığımıza bağlı olmayan öğretim kurumlarında öğrenimlerini sürdürürken bir süre sonra yurda dönen ve denklik alan öğrenci veli isteğiyle denklik aldığı sınıfın bir alt sınıfında öğrenim görebilir mi? İşlemler nasıl olur?
Cevap 7
Denklik Yönetmeliğinin 15’inci maddesine göre, veliler, okul müdürlüklerine verecekleri dilekçe ile çocuklarının denklik belgesinde belirtilen sınıfın bir alt sınıfına alınmasını isteyebilmektedirler.

Soru 8- Davranış puanına ait olan %5’lik oran nasıl hesaplanıyor?
Cevap 8
Sınıf puanı; 2602 Sayılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesine göre seviye belirleme sınavı puanının % 70’i, yıl sonu başarı puanının%25’i ve davranış puanının %5’ üzerinden hesaplanır. Ancak; Danıştay Sekizinci Daire Esas No: 2008/10580 kararı gereği davranış puanı dikkate alınmamaktadır. Davranış puanının değeri olan %5 herhangi bir puan türüne ilave edilmemektedir. Bu durumda sınıf puanı hesaplanırken tavan puan 475 olmakta ve 500’e öteleme yapılarak hesaplanmaktadır.